Terminalprogressive glass

Tillegg
+ 1200 kr
Disse glassene er tilpasset til arbeid (og fritid for den del) ved en dataskjerm. De har et ekstra bredt felt på leseavstanden. Og løfter du blikket fra Facebook, jobben eller din nye leseplate så er alt opp til et par meters avstand også skarpt og tydelig. Men på avstand gir terminalprogressive glass ingen synsskarphet. Derfor fungerer de ikke ved for eksempel bilkjøring.

Og en liten detalj: Terminalprogressive glass og nærprogressive glass er samme sak. Kjært barn har som kjent flere navn. Ofte betaler arbeidsgiveren for nærprogressive glass.